Ze statutu SD RP

§ 2

SD RP jest organizacją samodzielną i samorządną. Działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję RP, prawa prasowego, prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. SD RP ma osobowość prawną.

Category: 

Jak Rosjanie, Kozacy i Polacy maszerowali na Chiwę

W roku 1989 zostałem zaproszony do Taszkentu, stolicy Uzbeckiej SRR, przez miejscowy Instytut Kultury, miałem okazje poznać ten ciekawy kraj. W czasie pobytu w Azji Centralnej zainteresowałem sie w jaki sposób te ziemie weszły w posiadanie Rosji – pyta Grzegorz Wojciechowski na łamach wrześniowego „Odrodzonego Słowa Polskiego”. Z ówczesnej polskiej literatury bardzo niewiele mogłem się na ten temat dowiedzieć. Moi uzbeccy przyjaciele nie bardzo jednak kwapili się, aby mi o tym opowiedzieć.

Słowa kluczowe:

Andrzej Kępiński Dziennikarz Roku Dziennikarz Sportowy Roku Henryk Jagodziński Jan Akielaszek Kłodzko Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy nekrolog Pałacyk Pożegnania Ryszard Pollak Waldemar Niedźwiecki Wiesław Geras Wigilia seniorów Wojciech W. Zaborowski Wrocław Wspomnienie zawody strzeleckie Zbigniew Kawalec „Szlif”