Ze statutu SD RP

§ 9

Członkami zwyczajnymi SD RP mogą być:

1. dziennikarze i prasoznawcy obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej (lub prasoznawczej) w prasie, radiu, telewizji i Internecie, a także dziennikarze emeryci i renciści

2. osoby legitymujące się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie stanowi dla nich zasadniczego środka utrzymania

Category: 

„Braterska pomoc 1968” Jana J. Akielaszka

Może w twierdzeniu, że Jan Janusz Akielaszek zarówno tworzył historię, jak i po latach potrafił jej fałszowane oblicze oczyścić, jest odrobina przesady, to jednak po zapoznaniu się z zawartością biograficzno-historycznej pozycji, jaką niewątpliwie jest ostatnio wydana „Braterska pomoc 1968” Jana J. Akielaszka, śmiem twierdzić, że jest w tej refleksji zdrowe jądro prawdy.

Słowa kluczowe:

Andrzej Kępiński Dziennikarz Roku Dziennikarz Sportowy Roku Henryk Jagodziński Jan Akielaszek Kłodzko Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy NEKROLOGI Pałacyk Pożegnania Ryszard Pollak Waldemar Niedźwiecki Wigilia seniorów Wojciech W. Zaborowski Wspomnienie zawody strzeleckie Zbigniew Fedus Zbigniew Kawalec „Odrodzone Słowo Polskie” „Szlif”